มะเร็งคร่า “พล.อ.เอกชัย” นักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า

ธุรกิจ.jpg-12-9-65

สิ้น “พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ” นักวิชาการด้านสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า วัย 74 ปี ครอบครัวจัดพิธีรดน้ำศพ ที่วันมกุฎฯ วันนี้ ช่วงเย็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก หลังจากที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียง และเข้ารับการรักษาตัวมาระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ ครอบครัวของพล.อ.เอกชัย เตรียมจัดพิธีรดน้ำศพ ที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร เวลา 16.00 – 17.00 น. และเวลา 18.00 น. จะสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรก

สำหรับประวัตของพล.อ.เอกชัย นั้นเกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2491

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ธุรกิจ.jpg12-9-6502

ทั้งนี้ พล.อ.เอกชัย ยังมีประสบการณ์ที่สำคัญ อาทิ การขับเคลื่อนแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ

– กลุ่มแกนนำขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงแสวงสันติด้วยการสานเสวนา

– กลุ่มแกนนำ “เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย”

– กลุ่มแกนนำดอกไม้หลากสีที่นี่ประเทศไทย

– จัดทำงานวิชาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

– หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ

– จัดทำยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ให้กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงมนุษย์

– จัดทำแผนแม่บทให้ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

– ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

– ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4

– รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1

– ผู้อำนวยการกองการทหารและกองยุทธศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

– รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

– หัวหน้าสำนักงาน คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม